Събиране на оферти с обява​

Събиране на оферти с обява Доставка на горива за зареждане на МПС на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2020г.

Договор                                                                                                                                 22.04.2020

Протокол от комисия                                                                                                          09.03.2020

Обява за удължаване на срока на ОП-гориво                                                               02.03.2020

Методика                                                                                                                              18.02.2020

Техническа спецификация                                                                                                18.02.2020

Документация                                                                                                                      18.02.2020

Деловодна информация                                                                                                    18.02.2020

Обява                                                                                                                                    18.02.2020

Доставка на горива за зареждане на МПС   на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за

Обява за обществена поръчка-доставка на гориво за зареждане на МПС на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2019г.

договор                                                                                                                                   01.04.2019

протокол                                                                                                                                 21.03.2019

съобщение                                                                                                                             18.03.2019

методика                                                                                                                                 06.03.2019

техническа спецификация                                                                                                  06.03.2019

документация                                                                                                                        06.03.2019

Обява за обществена поръчка-доставка на гориво за зареждане на МПС на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2019г.                  …

Събиране на оферти с обява подобряване материално-техническата база

Договор                                                                                                                                   15.01.2018

Протокол                                                                                                                                 05.01.2018

информация                                                                                                                           19.12.2017

проект на договор                                                                                                                 19.12.2017

образци на документи                                                                                                          19.12.2017

документация                                                                                                                         19.12.2017

Обява подобряване материално техническата база                                                      19.12.2017

обява-подобряване материално-техническата база                              …

Събиране на оферти с обява за обществена поръчка-охрана за 2018г.

обява за обществена поръчка-охрана за 2018г.                                                              13.12.2017

документация                                                                                                                        13.12.2017

обява за обществена поръчка                                                      …

Събиране на оферти обява Обществена поръчка “Подобряване материално-техническата база в кухненски блокове”

Сключен договор                                                                                                                  11.01.2019

Обществена поръчка: “Подобряване материално-техническата база в кухненски блокове”

обява                                                        …

Събиране на оферти обява за обществена поръчка за доставка на дизелово гориво

Договор                                                                                                                                 27.03.2018

протокол                                                                                                                               19.03.2018

заповед                                                                                                                                 13.03.2018

документация                                                                                                                       06.03.2018

техническа спецификация                                                                                                 06.03.2018

обява за обществена поръчка за доставка на дизелово гориво                                06.03.2018…

Събиране на оферти собява подобряване материално-техническата база

Договор                                                                                                                                   15.01.2018

Протокол                                                                                                                                 05.01.2018

информация                                                                                                                           19.12.2017

проект на договор                                                                                                                 19.12.2017

образци на документи                                                                                                          19.12.2017

документация                                                                                                                         19.12.2017

Обява подобряване материално техническата база                                                      19.12.2017

обява-подобряване материално-техническата база                              …

Обява за обществена поръчка-охрана за 2018г.

обява за обществена поръчка-охрана за 2018г.                                                              13.12.2017

документация                                                                                                                        13.12.2017

обява за обществена поръчка                                                      …

Обява за обществена поръчка по чл..20,ал.3 -подобряване материално-техническата база в кухненски блокове

договор                                                                                                                                   07.04.2017

протокол                                                                                                                                 05.04.2017

ценово предложение                                                                                                           16.03.2017

образци на документи                                                                                                         16.03.2017

проект на договор                                                     …

Документация за избор на изпълнител на ОП:„Доставка на дизелово горив за зареждане на МПС на „Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна…”

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА

Shopping Cart