Декларация за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за  „УСХ“ ЕАД – Варна и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
„УСХ“ ЕАД – Варна е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229

МОЛ Д-р Божанка Георгиева

Aдрес: Варна 9000,ул. „Крали Марко“ №3

изпълнителен директор

д-р Божанка Георгиева

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

Кой има достъп до Вашите данни?
„УСХ“ ЕАД – Варна  ще действа само като персонален администратор на данни и ще обработва личните ви  данни от свое име.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с „УСХ“ ЕАД – Варна, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на коригиране: 
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в  „УСХ“ ЕАД – Варна, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „УСХ“ ЕАД – Варна по всяко време, освен в следните ситуации:

* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към „УСХ“ ЕАД – Варна ,независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги

* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния  ни интерес и „УСХ“ ЕАД – Варна  няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.


Имате право да поискате 
УСХ“ ЕАД – Варна да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на „УСХ“ ЕАД – Варна ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, „УСХ“ ЕАД – Варна трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им.
*ако „УСХ“ ЕАД – Варна вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.


Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което обработване Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с нас на office@ushvarna.com

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че „УСХ“ ЕАД – Варна обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорният орган.

С какви Ваши данни ще разполагаме, с каква цел са ни необходими, кой ще има достъп до тях, за какви срокове ще ги  съхраняваме при:

ОНЛАЙН ПОКУПКА

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в „УСХ“ ЕАД – Варна , като обработваме Вашите поръчкина артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби във връзка с продуктите.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви.
Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания .

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни:

* информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
* информация и история на плащанията
* информация за поръчките

Ако имате профил в „УСХ“ ЕАД – Варна, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

* име на профил
* история на пазаруването

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, не се препращат към трети страни,  използват се единствено за предоставяне на горепосочените услуги за изпращане на потвърждение на поръчката, и във връзка с доставката на Вашата поръчка.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на „УСХ“ ЕАД – Варна, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.

МОЯТ ПРОФИЛ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил и  във връзка с доставката на Вашата поръчка.

Ще Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви и ще имате възможност да задавате настройки на профила си. Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване и прегледате продуктите, които сте закупили от нас.
За да Ви предоставим препоръки за съответния артикул

Какви лични данни събираме?
Винаги обработваме Вашия имейл адрес и парола, които ни изпращате, когато се регистрирате за създаване на профил в „УСХ“ ЕАД – Варна

Ще обработваме и следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:

* информация за контакт като име, адрес и телефонен номер
* настройки на профила
Ще обработваме следните категории лични данни, ако направите покупка:

* история на поръчките
* информация за доставка
* история на плащанията

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги.
Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия „УСХ“ ЕАД – Варна профил.

Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация за продукта е въз основа на легитимния ни интерес.

Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува „УСХ“ ЕАД – Варна няма да може да Ви предоставя горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил „УСХ“ ЕАД – Варна.

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на „УСХ“ ЕАД – Варна , като се свържете с office@ushvarna.com .След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

* информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
* информация за плащанията и история на плащанията
* информация за поръчки
* всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 100 дни за дневници с телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция, и в продължение на 12 месеца за управление на случаите  .Този период може да бъде по-дълъг само,когато това се изисква от определен нормативно правен акт .

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от „УСХ“ ЕАД – Варна  въз основа на легитимен интерес. „УСХ“ ЕАД – Варна  няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите.

Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни:

*номер на поръчката
*име
*пощенски адрес
*сума на транзакцията
*дата на транзакцията

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, които предлагат системни решения в счетоводната сфера.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на „УСХ“ ЕАД – Варна , за да изпълни правното си задължение.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме данните Ви в съответствие с правилата за счетоводна отчетност .

-Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции-10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят- Чл. 12 ЗСч, чл. 38 ДОПК

– Всички останали носители на счетоводна информация

-3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят- Чл. 12 ЗСч

-5 години-Чл. 38 ДОПК

Аз съм лице над 14 годишна възраст и изразявам своето  съгласие свободно  дадено, конкретно, информирано и недвусмислено „УСХ“ ЕАД – Варна да обработва и съхранява предоставените от мен лични данни и приемам общите условия .

Shopping Cart