За нас

ИСТОРИЯ

‘’Ученическо и столово хранене’’ е създадено през 1956г. като стопанско предприятие ‘’Ученически столове и бюфети’’. Дейността е била извършвана на територията на гр. Варна и бившия Варненски окръг с филиал в гр.Провадия.

В началото на 80-те години предприятието е стопанисвало 51 ученически стола и прилежащите към тях ученически бюфети, както и някои детски градини без собствени кухни с персонал над 600 души.

През летните месеци персоналът е обслужвал ученически лагери в града, гр.Бяла, с.Шкорпиловци, с.Кранево, к.к. Златни пясъци и на разменни начала в други градове на България.

За всичките години на съществуването си, предприятието е било трансформирано неколкократно като предприятие на стопанска сметка, извънбюджетна приходно разходна сметка и бюджетна дейност.

През 2000г. с решение на Общински съвет гр.Варна същото се регистрира като търговско Дружество с 100% общинско участие. През същата година отново с решение на Общински съвет Варна, целодневните детски градини и обединени детски заведения в града, както и някои прилежащи села, преминават към

Дружеството с целия си персонал.
Към момента дружеството извършва дейността си в 45 обекта с кухни, от които 40 се намират в детски градини и 5 в училищни столове.

Осем от тези обекти са кухни-майки, които приготвят храна за още 15 детски градини без собствени кухни.
Обектите са с регистрации от ОДБХ – Варна. Работещият персонал е здравно освидетелстван и с подходяща квалификация. УСХ ЕАД храни над 10 000 деца, посещаващи детските градини. В училищните столове се приготвя топла храна за учениците, а в част от училищата се работи по модула ‘’Чаша топло мляко и закуска’’.
Въведена е ISO 9001/ НАССР система по Закона за храните, която осигурява надежден контрол на входа и изхода на суровини и храни, както и на личната хигиена нa персонала и осъществяване на ефективна дезинфекция в кухните. От края на 2015г. Дружеството е ангажирано с приготвянето на храна за деца със специални потребности /безглутеново и безказеиново хранене/, като в това отношение фирмата ни е първа в страната.

Shopping Cart