Колектив УСХ ЕАД - Варна

Колектив УСХ ЕАД - Варна

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД – Варна е създадено като дружество през 2000 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 10355229.

Едноличен собственик на капитала, притежаващ 100% от акциите е Община Варна.

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите и ръководи от Изпълнителен Директор.

Към момента в дружеството по трудово-правни отношения работят 208 служители и работници – административен, помощно-технически и кухненски персонал.

Shopping Cart