УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева
Aдрес: Варна 9000,ул. “Крали Марко” №3

мейл:  office@ushvarna.com

Tехнически изпълнител

тел.: +359 879 996 815; мейл: office@ushvarna.com

Заместник директор

Добринка Йорданова
тел.:+359 879 996 801; мейл: d.yordanova@ushvarna.com

Заместник главен счетоводител
Наталия Гроздева
тел.:+359 879 996 812; мейл: n.grozdeva@ushvarna.com

Ръководител хранене
инж. Гинка Владева
тел.:+359 879 996 727; мейл: g.vladeva@ushvarna.com

Човешки ресурси
Зорница Иванова
тел.:+359 879 996 814; мейл: z.ivanova@ushvarna.com

Изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева
тел.:+359 879 996 735; мейл: b.georgieva@ushvarna.com

office@ushvarna.com

Как да ни намерите?

Изпратете запитване