УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Добринка Йорданова
Aдрес: Варна 9000,ул. “Крали Марко” №3

мейл:  office@ushvarna.com

Кетъринг
Ралица Арнаудова
тел.:+359 879 996 733; мейл: r.arnaudova@ushvarna.com

Tехнически изпълнител

тел.: +359 879 996 815; мейл: office@ushvarna.com

Заместник главен счетоводител
Наталия Гроздева
тел.:+359 879 996 812; мейл: n.grozdeva@ushvarna.com

Ръководител хранене
инж. Гинка Владева
тел.:+359 879 996 727; мейл: g.vladeva@ushvarna.com

Човешки ресурси
Зорница Иванова
тел.:+359 879 996 814; мейл: z.ivanova@ushvarna.com

Координатор
Мирослав Недев
тел.:+359 879 996 825; мейл: m.nedev@ushvarna.com

Изпълнителен директор

Добринка Йорданова
тел.:+359 879 996 801; мейл: d.yordanova@ushvarna.com

Как да ни намерите?

Изпратете запитване
Shopping Cart