Новини и съобщения

За връзка с нас

Технически изпълнител
+359 879 996 815

Заместник главен счетоводител
НаталияГроздева
+359 879 996 812

Ръководител хранене
инж. Гинка Владева
+359 879 996 727

Човешки ресурси
Зорница Иванова
+359 879 996 814

Изпълнителен директор
Добринка Йорданова
+359 879 996 801

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Добринка Йорданова

Адрес: Варна 9000
ул. “Крали Марко” №3

e-mail: office@ushvarna.com

Създадено през 1956г

‘"Ученическо и столово хранене’’ е създадено през 1956г. като стопанско предприятие ‘’Ученически столове и бюфети’’.
повече....

Колектив

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите и ръководи от Изпълнителен Директор – Д-р Божанка Георгиева
повече....

Дейности

Основната дейност е извършване на услугата ежедневно приготвяне и доставка на храна в общинските детски градини към Община Варна
повече....

Shopping Cart