Кухня за деца със специфични хранителни потребности

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД-Варна разкри през м. юли 2021г. първата специализирана кухня за деца със специфични хранителни потребности в гр. Варна.

Тя се помещава в кухненския блок на ДГ №32 „Моряче“. Тази кухня е първи етап от реализацията на една от приоритетните бизнес задачи на дружеството. Целта е повишаване качеството на приготвяната храна и осигуряване на оптимални параметри на здравословно диетично хранене на деца със специфични хранителни потребности.

Към момента се приготвят 4 вида диети за около 150 деца, пръснати в различни детски градини. Независимо от създадените добри условия /в кътове/ за приготвяне на този вид диети и обучен кухненски персонал, ръководството счита, че обособяването на специализирана за целта кухня има няколко предимства, а именно:

-централизирана доставка на хранителни продукти, необходими за тези диети, вкл. и тяхното съхранение;

-осигуряване на самостоятелен /отделен от другия/ кухненски персонал, който ще е ангажиран само с приготвянето на диетите;

-текущ и постоянен контрол от страна на инженер-технолога и инструктор хранене върху стриктно спазване на менютата за диетите, вкл. и на специфичните технологии при производството на храната /особено за безглутеновите диети/.

         Обособяването и разкриването на такава специализирана кухня, за в бъдеще ще ни даде възможност да се разработят и диети за още заболявания, да се осигури и хранене на деца със специфични хранителни потребности посещаващи училища, в които дружеството ни осигурява обедно меню. Така на следващи етапи ще можем да отговорим на основателните запитвания на родители и представители на пациентски организации.

         В готовност сме и да осигурим предоставяне на електронна услуга за закупуване на купони за храна за обедно меню. Същата ще се предлага за ученици от 1-ви до 4-ти клас за новата учебна година в училищата ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Христо Ботев“, СУЕО „АЛ. С. Пушкин“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Панайот Волов“ и СУ „Гео Милев“. С това се надяваме да облекчим процедурата и да спестим от ценното за родителите време.

Shopping Cart