Съобщение за родителите на ученици, ползващи системата “Виртуална кухня”

Уважаеми родители,

Стартира системата „Виртуална кухня“ на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД-Варна с адрес https://vkschool.uslugi.io/ . Родителите на деца, ползващи услугата ни за обедно меню, трябва да се регистрират в тази система до 22.10.2021 г. Регистрираните лица ще получат “чиповете“ на децата за получаването на храната до 29.10.2021 г., като от 25.10.2021 г. до 27.10.2021 г. ще могат да си закупуват онлайн купони за обедно меню.

Закупуване на онлайн купони ще бъде в дните понеделник, вторник и сряда, а за тези, които са пропуснали или не желаят да заплатят онлайн купоните, ще имат възможност да си закупят купони всеки петък от 7:30 ч. до 8:30 ч. на място в училищния стол.

От ръководството на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД-Варна

Shopping Cart