Обществени поръчки

Обява за обществена поръчка по чл.20,ал.3 от ЗОП

договор                                                                                                                                 20.03.2017

техническа спецификация                                                                                                23.02.2017

протокол                                                                                                                               10.03.2017

обява                                                                                                                                     06.03.2017

информация                                                                                                                         06.03.2017

заповед за удължаване на срока                                                                                     06.03.2017

Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП-доставка на гориво              23.02.2017

ПРЕГЛЕД НА ОБЯВАТА                …

9050913 – Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили находящи се в гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1

ПУБЛИКУВАНО НА 01.03.2016

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 01.03.2016
НОМЕР В АОП: 9050913

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили …

9050727 – Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна през 2016 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 24.02.2016

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 24.02.2016
НОМЕР В АОП: 9050727

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД гр.Варна през 2016 г. Предметът …

9050086 – Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили находящи се в гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1

ПУБЛИКУВАНО НА 03.02.2016

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 03.02.2016
НОМЕР В АОП: 9050086

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили …

9039128 – Периодична доставка чрез покупка на хигиенни материали материали, необходими за дейността на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна за 2015 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 23.02.2015

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 23.02.2015
НОМЕР В АОП: 9039128
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката предвижда периодична доставка чрез покупка на хигиенни материали на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – …

9039127 – Периодична доставка чрез покупка на електро-материали, необходими за дейността на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна за 2015 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 23.02.2015

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 23.02.2015
НОМЕР В АОП: 9039127
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката предвижда периодична доставка чрез покупка на електро-материали на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна. …

9039126 – Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна през 2015 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 23.02.2015

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 23.02.2015
НОМЕР В АОП: 9039126
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката предвижда извършване на периодично осигуряване на гориво за зареждане на автомобили на “Ученическо и столово …

Подобряване на материално -техническата база в кухненските блокове стопанисвани от “Ученическо и столово хранене” ЕАД с цел осигуряване на качествена и безопасна храна

Договор                                                                                                                                   05.03.2020

Протокол от заседание на комисията                                                                       21.01.2020

Проект на договор                                                          …

Обявление за обществена поръчка ел. енергия 2020г.

ПУБЛИКУВАНО НА 16.03.2020

Договор

Решение

Доклад

Протокол №3

Протокол №2

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Техническа спецификация

ЕЕДОП електронен вариант

Образци на документи

Документация

EEДОП

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

Решение за обществена

Обществена поръчка доставка ел. енергия за 2019г.

ПУБЛИКУВАНО НА 05.12.2018

договор

Обществена поръчка доставка на ел. енергия за 2019г.

протокол 2

съобщение

решение за ОП ел. енергия

едоп

документация за ОП ел. енергия

обявление за ОП ел. енергия

образци на документи

файл

 Становище на АОП

 …

Shopping Cart