Публични покани по ЗОП​

9050913 – Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили находящи се в гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1

ПУБЛИКУВАНО НА 01.03.2016

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 01.03.2016
НОМЕР В АОП: 9050913

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили …

9050727 – Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна през 2016 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 24.02.2016

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 24.02.2016
НОМЕР В АОП: 9050727

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД гр.Варна през 2016 г. Предметът …

9050086 – Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили находящи се в гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1

ПУБЛИКУВАНО НА 03.02.2016

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 03.02.2016
НОМЕР В АОП: 9050086

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили …

9039128 – Периодична доставка чрез покупка на хигиенни материали материали, необходими за дейността на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна за 2015 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 23.02.2015

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 23.02.2015
НОМЕР В АОП: 9039128
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката предвижда периодична доставка чрез покупка на хигиенни материали на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – …

9039127 – Периодична доставка чрез покупка на електро-материали, необходими за дейността на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна за 2015 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 23.02.2015

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 23.02.2015
НОМЕР В АОП: 9039127
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката предвижда периодична доставка чрез покупка на електро-материали на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна. …

9039126 – Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна през 2015 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 23.02.2015

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 23.02.2015
НОМЕР В АОП: 9039126
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката предвижда извършване на периодично осигуряване на гориво за зареждане на автомобили на “Ученическо и столово …

Shopping Cart