9050727 – Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна през 2016 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 24.02.2016

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 24.02.2016
НОМЕР В АОП: 9050727

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД гр.Варна през 2016 г. Предметът на поръчката предвижда извършване на периодично осигуряване на гориво за зареждане на автомобили на “УСХ” ЕАД – Варна, осъществявано чрез покупка на бензиностанции на територията на Република България.

КОНТАКТИ:
“Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна, Р. България, 9000 Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1, За: Нурай Басри, Тел.: 052 751072, E-mail: ush_ead@abv.bg, Факс: 052 751072

ДОКУМЕНТИ:
Документация за участие
Приложения
Заповед

Протокол – 09.03.2016

РАЗЯСНЕНИЯ:

ДОГОВОРИ:

Shopping Cart