9039128 – Периодична доставка чрез покупка на хигиенни материали материали, необходими за дейността на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна за 2015 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 23.02.2015

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 23.02.2015
НОМЕР В АОП: 9039128
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката предвижда периодична доставка чрез покупка на хигиенни материали на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна. Доставката се осъществява чрез заявка, предоставяна от Възложителя на Изпълнителя в писмен вид по електронна поща или по факс и/или устно по телефона. Техническата спецификация на обществената поръчка включва 16 позиции.

КОНТАКТИ:
“Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна, Р. България, 9000 Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1, За: Атанас Янков, Тел.: 052 751072, E-mail: ushead2014@abv.bg, Факс: 052 744154

ДОКУМЕНТИ:
Документация за участие
Заповед
Съобщение
Решение
 – 18.03.2015
Протокол – 18.03.2015

РАЗЯСНЕНИЯ:

ДОГОВОРИ:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *