Събиране на оферти с обява Доставка на горива за зареждане на МПС на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2020г.

Договор                                                                                                                                 22.04.2020

Протокол от комисия                                                                                                          09.03.2020

Обява за удължаване на срока на ОП-гориво                                                               02.03.2020

Методика                                                                                                                              18.02.2020

Техническа спецификация                                                                                                18.02.2020

Документация                                                                                                                      18.02.2020

Деловодна информация                                                                                                    18.02.2020

Обява                                                                                                                                    18.02.2020

Доставка на горива за зареждане на МПС   на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2020г.                                                                                                                                     18.02.2020

Shopping Cart