Кетъринг за детски рожден ден 

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД предлага услугата „Кетъринг за детски рожден ден“, първоначално, само за деца, посещаващи общинските детски градини.

Желанието ни е да допринесем за по-голяма радост и веселие в този прекрасен за всяко едно дете ден, а така също и да помогнем на родителите.

Указания за поръчката са отразени на флайера.

За възможността за ползване на тази услуга, предварително са уведомени директорите на общинските детски градини.

 

Shopping Cart