УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева
Aдрес: Варна 9000,ул. „Крали Марко“ №3

технически изпълнител
+359 879 996 815

заместник изпълнителен директор
Добринка Йорданова
+359 879 996 801

заместник главен счетоводител
Галя Тодорова
+359 879 996 812

ръководител хранене
инж. Гинка Владева
+359 879 996 727

човешки ресурси
Зорница Иванова
+359 879 996 814

изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева
+359 879 996 735

 

ush_ead@abv.bg

Как да ни намерите?

Изпратете запитване