Процедури по ЗОП​

Обявление за обществена поръчка ел. енергия 2020г.

ПУБЛИКУВАНО НА 16.03.2020

Договор

Решение

Доклад

Протокол №3

Протокол №2

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Техническа спецификация

ЕЕДОП електронен вариант

Образци на документи

Документация

EEДОП

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

Решение за обществена

Обществена поръчка доставка ел. енергия за 2019г.

ПУБЛИКУВАНО НА 05.12.2018

договор

Обществена поръчка доставка на ел. енергия за 2019г.

протокол 2

съобщение

решение за ОП ел. енергия

едоп

документация за ОП ел. енергия

обявление за ОП ел. енергия

образци на документи

файл

 Становище на АОП

 …

Обявление Доставка и монтаж на кухненско оборудване за 2018г.

ПУБЛИКУВАНО НА 02.02.2018

обявление за приключване на обществена поръчка

Договор

доклад

протокол 3

протокол 2

съобщение за отваряне на ценови оферти

протокол 1

разяснения по чл. 33 от ЗОП

документация

решение

Обявление за доставка и монтаж на кухненско оборудване

обявление

Обявление за обществена поръчка-доставка на хранителни продукти

ПУБЛИКУВАНО НА 30.11.2017

Анекс към договор по ОП 7

Анекс към договор по ОП 1

Анекс към договор по ОП 10

Анекс към договор по ОП6

Четвърти договор по ОП 2

Четвърти договор по ОП 10

Четвърти договор по ОП

Обявление за поръчка ел. енергия за 2018г.

ПУБЛИКУВАНО НА 03.11.2017

Договор

Обявление за поръчка ел. енергия за 2018г.

обявление за възложена поръчка

обявление за поръчка ел. енергия за 2018г.

решение 2

протокол 2

доклад

съобщение за отваряне на ценови оферти и протокол 1

образци на документи

решение

01385-2015-0003 – Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции

ПУБЛИКУВАНО НА 01.04.2015

СТАТУС: ОТВОРЕНА
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 01.04.2015
НОМЕР В АОП: 01385-2015-0003
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ЛИНК КЪМ РЕШЕНИЕТО В АОП: Линк към решението
ЛИНК КЪМ ОБЯВЛЕНИЕТО В АОП: Линк към обявлението

ОПИСАНИЕ:

01385-2015-0002 – Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции

ПУБЛИКУВАНО НА 06.03.2015

СТАТУС: ПРЕКРАТЕНА
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 06.03.2015
НОМЕР В АОП: 01385-2015-0002
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: 
Линк към преписката
ЛИНК КЪМ РЕШЕНИЕТО В АОП: Линк към решението
ЛИНК КЪМ ОБЯВЛЕНИЕТО В АОП: Линк към обявлението

ОПИСАНИЕ:

01385-2015-0001 – Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции

ПУБЛИКУВАНО НА 20.01.2015

СТАТУС: ПРЕКРАТЕНА
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 20.01.2015
НОМЕР В АОП: 01385-2015-0001
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: 
Линк към преписката
ЛИНК КЪМ РЕШЕНИЕТО В АОП: Линк към решението
ЛИНК КЪМ ОБЯВЛЕНИЕТО В АОП: Линк към обявлението

ОПИСАНИЕ:

Shopping Cart