Новини и съобщения

За връзка с нас

изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева
+359 879 996 735

координатор
Добринка Йорданова
+359 879 996 801

заместник главен счетоводител
Галя Тодорова
+359 879 996 812

ръководител хранене
инж. Гинка Владева
+359 879 996 727

Човешки ресурси
Зорница Иванова
+359 879 996 814

Технически сътрудник
+359 879 996 815

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева

Адрес: Варна 9000
ул. „Крали Марко“ №3

e-mail: ush_ead@abv.bg

Създадено през 1956г

‘"Ученическо и столово хранене’’ е създадено през 1956г. като стопанско предприятие ‘’Ученически столове и бюфети’’.
повече....

Колектив

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите и ръководи от Изпълнителен Директор – Д-р Божанка Георгиева
повече....

Дейности

Основната дейност е извършване на услугата ежедневно приготвяне и доставка на храна в общинските детски градини към Община Варна
повече....