9050913 – Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили находящи се в гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1

ПУБЛИКУВАНО НА 01.03.2016

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 01.03.2016
НОМЕР В АОП: 9050913

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база, работилници и паркинг със служебни автомобили находящи се в гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1.

КОНТАКТИ:
“Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна, Р. България, 9000 Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1, За: Нурай Басри, Тел.: 052 751072, E-mail: ush_ead@abv.bg, Факс: 052 744154

ДОКУМЕНТИ:
Документация за участие
Решение
 – 18.03.2016
Протокол – 18.03.2016

РАЗЯСНЕНИЯ:

ДОГОВОРИ:

Shopping Cart