01385-2015-0003 – Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции

ПУБЛИКУВАНО НА 01.04.2015

СТАТУС: ОТВОРЕНА
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 01.04.2015
НОМЕР В АОП: 01385-2015-0003
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ЛИНК КЪМ РЕШЕНИЕТО В АОП: Линк към решението
ЛИНК КЪМ ОБЯВЛЕНИЕТО В АОП: Линк към обявлението

ОПИСАНИЕ:
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: “Периодична доставка на пиле и пилешки продукти” 2. Обособена позиция №2: “Периодична доставка на месо и колбаси” 3. Обособена позиция №3: “Периодична доставка на риба” 4. Обособена позиция №4: “Периодична доставка на млечни продукти” 5. Обособена позиция №5: “Периодична доставка на плодове и зеленчуци – I район” 6. Обособена позиция №6: “Периодична доставка на плодове и зеленчуци – II район” 7. Обособена позиция №7: “Периодична доставка на преработени: плодове, зеленчуци и ядки” 8. Обособена позиция №8: “Периодична доставка на олио и яйца” 9. Обособена позиция №9: “Периодична доставка на Бакалски стоки” 10. Обособена позиция №10: “Периодична доставка на мляко” 11. Обособена позиция №11: “Периодична доставка на хляб, мая и брашно” 12. Обособена позиция №12: “Периодична доставка на боза” Забележка: Обособена позиция №7 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или еквивалентен регистър на държава – членка на Европейски съюз

КОНТАКТИ:
“Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна, Р. България, 9000 Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1, За: Атанас Янков, Тел.: 052 751072, E-mail: ushead2014@abv.bg, Факс: 052 744154

ДОКУМЕНТИ:
Документация за участие
Решение
Обявление
Протокол №1-1
 – 09.06.2015
Протокол №1-2 – 09.06.2015
Протокол №1-3 – 09.06.2015
Протокол №2 – 20.08.2015
Протокол №3 – 20.08.2015
Протокол №4 – 20.08.2015
Протокол №5 – 20.08.2015
Заповед – 20.08.2015

РАЗЯСНЕНИЯ:
Отговор на постъпил въпрос – 15.04.2015
Отговор на постъпил въпрос – 15.05.2015
Съобщение за отваряне на ценови предложения – 30.06.2015

ДОГОВОРИ:

Shopping Cart