01385-2015-0002 – Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции

ПУБЛИКУВАНО НА 06.03.2015

СТАТУС: ПРЕКРАТЕНА
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 06.03.2015
НОМЕР В АОП: 01385-2015-0002
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: 
Линк към преписката
ЛИНК КЪМ РЕШЕНИЕТО В АОП: Линк към решението
ЛИНК КЪМ ОБЯВЛЕНИЕТО В АОП: Линк към обявлението

ОПИСАНИЕ:
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: “Периодична доставка на пиле и пилешки продукти” 2. Обособена позиция №2: “Периодична доставка на месо и колбаси” 3. Обособена позиция № 3: “Периодична доставка на риба” 4. Обособена позиция №4: “Периодична доставка на млечни продукти” 5. Обособена позиция № 5: “Периодична доставка на плодове и зеленчуци – I район” 6. Обособена позиция № 6: “Периодична доставка на плодове и зеленчуци – II район” 7. Обособена позиция № 7: “Периодична доставка на консервирани плодове и зеленчуци” 8. Обособена позиция № 8: “Периодична доставка на олио и яйца” 9. Обособена позиция № 9: “Периодична доставка на Бакалски стоки” 10. Обособена позиция №10: “Периодична доставка на мляко” 11. Обособена позиция №11: “Периодична доставка на хляб, мая и брашно” 12. Обособена позиция № 12: “Периодична доставка на боза”

КОНТАКТИ:
“Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна, Р. България, 9000 Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1, За: Атанас Янков, Тел.: 052 751072, E-mail: ushead2014@abv.bg, Факс: 052 744154

ДОКУМЕНТИ:
Документация за участие
Решение
Обявление

Решение за прекратяване – 17.03.2015

РАЗЯСНЕНИЯ:

ДОГОВОРИ:

Shopping Cart