Обявление за обществена поръчка-доставка на хранителни продукти

ПУБЛИКУВАНО НА 30.11.2017

Анекс към договор по ОП 7

Анекс към договор по ОП 1

Анекс към договор по ОП 10

Анекс към договор по ОП6

Четвърти договор по ОП 2

Четвърти договор по ОП 10

Четвърти договор по ОП 7

Четвърти договор по ОП 3

Четвърти договор по ОП 11

Четвърти договор по ОП 9

Четвърти договор по ОП 8

Четвърти договор по ОП 6

Четвърти договор по ОП 5

Четвърти договор по ОП 4

Четвърти договор по ОП 1

Анекс към договор №19/28.10.2020г. по обособена позиция №2

Допълнително споразумение към рамково споразумение по обособена позиция №2

Анекс към договор №15/01.07.2020г. по обособена позиция №3

Допълнително споразумение към рамково споразумение по обособена позиция №3

Трети договор по ОП-2

Трети договор по ОП-7

Трети договор по ОП-10

Трети договор по ОП-11

Трети договор по ОП-9

Трети договор по ОП-8

Трети договор по ОП-6

Трети договор по ОП-4

Трети договор по ОП-5

Трети договор по ОП-3

Трети договор по ОП-1

Нов договор по ОП 2

Нов договор по ОП 7

Нов договор по ОП 11

Нов договор по ОП 10

Нов договор по ОП 9

Нов договор по ОП 8

Нов договор по ОП 6

Нов договор по ОП 5

Нов договор по ОП 4

Нов договор по ОП 3

Нов договор по ОП 1

Обявление за обществена поръчка-доставка на хранителни продукти

рамково споразумение и договор по обособена позиция 2

рамково споразумение и договор по обособена позиция 7

рамково споразумение и договор по обособена позиция 11

рамково споразумение и договор по обособена позиция 3

рамково споразумение и договор по обособена позиция 10

рамково споразумение и договор по обособена позиция 9

рамково споразумение и договор по обособена позиция 8

рамково споразумение и договор по обособена позиция 5

рамково споразумение и договор по обособена позиция 4

рамково споразумение и договор по обособена позиция 6

рамково споразумение и договор по обособена позиция 1

решение за изменение по обособена позиция

решение за изменение по обособена позиция 10

решение за изменение по обособена позиция 3

решение по обособена позиция 11

решение по обособена позиция 10

решение по обособена позиция 9

решение по обособена позиция 8

решение по обособена позиция 7

решение по обособена позиция 6

решение по обособена позиция 5

решение по обособена позиция 4

решение по обособена позиция 3

решение по обособена позиция 2

решение по обособена позиция 1

доклад

протокол 4

протокол 3

протокол 2

протокол 1

съобщение за отваряне на ценови оферти

техническа спецификация за яйца

техническа спецификация за плодове и зеленчуци

техническа спецификация за зърнени храни

техническа спецификация за варива

техническа спецификация за риба

нормативни документи за подправки

техническа спецификация за мляко и млечни продукти

техническа спецификация за меса и месни продукти

техническа спецификация за масла и мазнини

техническа спецификация за консервирани плодове и зеленчуци

техническа спецификация за боза

методика

нормативни документи за плодове и зеленчуци

нормативни документи за консервирани плодове и зеленчуци

нормативни документи за яйца

нормативни документи за риба

нормативни документи за подправки

нормативни документи за мляко и млечни продукти

нормативни документи за месо и месни продукти

нормативни документи за масла и мазнини

нормативни документи за зърнени храни

нормативни документи за варива

нормативни документи за боза

договор

рамково споразумение

ценово предложение

техническо предложение

списък детски градини

ЕЕДОП

указания

решение

обявление за обществена поръчка-доставка на хранителни продукти

обявление

Shopping Cart