Обява за обществена поръчка по чл.20,ал.3 от ЗОП

договор                                                                                                                                 20.03.2017

техническа спецификация                                                                                                23.02.2017

протокол                                                                                                                               10.03.2017

обява                                                                                                                                     06.03.2017

информация                                                                                                                         06.03.2017

заповед за удължаване на срока                                                                                     06.03.2017

Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП-доставка на гориво              23.02.2017

ПРЕГЛЕД НА ОБЯВАТА                                                                                                      06.03.2017

Shopping Cart