Обява за обществена поръчка-доставка на гориво за зареждане на МПС на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2019г.

договор                                                                                                                                   01.04.2019

протокол                                                                                                                                 21.03.2019

съобщение                                                                                                                             18.03.2019

методика                                                                                                                                 06.03.2019

техническа спецификация                                                                                                  06.03.2019

документация                                                                                                                        06.03.2019

Обява за обществена поръчка-доставка на гориво за зареждане на МПС на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2019г.                                                                                         06.03.2019

Shopping Cart