Документация за избор на изпълнител на ОП:„Доставка на дизелово горив за зареждане на МПС на „Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна…”

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                            23.02.2017

Shopping Cart