slider4.jpg

КАРИЕРИ

Предлагаме работа за готвачи, помощник-готвачи и кухненски работници за обектите на „УСХ“ ЕАД-Варна.

За връзка с нас...




+359 52 751 072
централа

+359 879 996 735
изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева

+359 879 996 801
координатор
Добринка Йорданова

+359 879 996 811
главен счетоводител
Кева Павлова

+359 879 996 727
ръководител хранене
инж. Гинка Владева

+359 879 996 814
личен състав
Мария Христова




ush_ead@abv.bg




Варна 9009
ул. "Цанко Дюстабанов" №1





УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева




www.ushvarna.com
официален уебсайт



© Всички права запазени.