slider5.jpg

Решение за разкриване на специализирана кухня за деца със специфични хранителни режими

Общински съвет-Варна прие решение за разкриване на специализирана кухня за деца със специфични хранителни режими, посещаващи общинските детски градини

            В изпълнение на решение №838-10/20/26, 27.07.2017г. на Общински съвет-Варна, със Заповед №3063/03.10.2017г. Кметът на Община Варна учреди безвъзмездно управление на „УСХ“-ЕАД гр. Варна на кухня и столова в сградата на МГ „Д-р Петър Берон“ -гр. Варна. През 2018г. там предстои обособяване на специализирана кухня за деца със специфични хранителни режими (безказеинови и безглутенови диети), за деца посещаващи общинските детски градини.

За връзка с нас...
+359 879 996 735
изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева

+359 879 996 801
координатор
Добринка Йорданова

+359 879 996 812
заместник главен счетоводител
Галя Тодорова

+359 879 996 727
ръководител хранене
инж. Гинка Владева

+359 879 996 814
личен състав
Мария Христова

 

+359 879 996 815
Секретар
ush_ead@abv.bg
Варна 9000
ул. "Крали Марко" №3

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева
www.ushvarna.com
официален уебсайт© Всички права запазени.