slider2.jpg

Откриване Стол 50 ОУ "Ангел Кънчев"

3През м.Февруари 2017г. УСХ ЕАД гр. Варна сключи договор за хранене на децата възпитаници на ОУ ’’Ангел Кънчев’’ гр. Варна. С това броят на децата за които дружеството ежедневно приготвя здравословна храна се увеличи и е както следва:

6000 за деца посещаващи детски градини, от които 50 със специфичен хранителен режим и 1000 ученици от  I-ви до IV-ти клас.

За връзка с нас...
+359 52 751 072
централа

+359 879 996 735
изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева

+359 879 996 801
координатор
Добринка Йорданова

+359 879 996 812
главен счетоводител
Галя Тодорова

+359 879 996 727
ръководител хранене
инж. Гинка Владева

+359 879 996 814
личен състав
Мария Христова
ush_ead@abv.bg
Варна 9009
ул. "Цанко Дюстабанов" №1

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева
www.ushvarna.com
официален уебсайт© Всички права запазени.