slider5.jpg

За връзка с нас...




+359 879 996 735
изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева

+359 879 996 801
координатор
Добринка Йорданова

+359 879 996 812
заместник главен счетоводител
Галя Тодорова

+359 879 996 727
ръководител хранене
инж. Гинка Владева

+359 879 996 814
личен състав
Зорница Иванова

 

+359 879 996 815
Секретар




ush_ead@abv.bg




Варна 9000
ул. "Крали Марко" №3





УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева




www.ushvarna.com
официален уебсайт



© Всички права запазени.